Методичні рекомендації по плануванню роботи профкому

Методичні рекомендації по плануванню роботи профкому
Планування роботи профкому. Робота профкому має плануватися відповідно до наявних у профспілці вимог. З цього випливає, що профспілковий комітет може планувати свою роботу на півріччя або на рік.
Правильно роблять ті профкоми, які складають плани роботи, ґрунтуючись на пропозиціях членів комітету, його постійних комісій, , профгрупоргів, членів профспілки.
Розробляючи проект плану, необхідно врахувати питання, які передбачені заходами з реалізації пропозицій та критичних зауважень, висловлених на звітно-виборних зборах а також при обговоренні колективного договору, річного плану роботи , тощо .У плані роботи необхідно врахувати проблеми, над вирішенням яких працюватимуть вищі за підпорядкуванням профспілкові органи, їх постійні комісії, але найголовнішими, звичайно, мають бути питання, спрямовані на захист трудових, соціально-економічних прав та інтересів працівників, забенязпечення контролю за виконанням тощо.
План може мати таку форму: зміст та назва заходу, термін та відповідальний за його виконання. ПРИМІРНИЙ ПЕРЕЛІК питань, які можуть бути внесені в план роботи первинної організації План роботи складається на рік або півріччя, затверджується на засіданні профспілкового комітету, вказується номер протоколу та дата затвердження, підписується головою ПК. виконання, примітка про виконання. Щодо структури плану, то вона може складатися з наступних розділів: профспілкові збори; засідання профкому; засідання постійних комісій; загальні заходи; · контроль за виконанням
Найменування заходів Строк виконанняВіВідповідальний
Профспілкові збори
- про роботу адміністрації і профспілкового комітету школи по виконанню колективного договору за 201__ р. та укладання колективного договору на 201__ - 201__ рр.;СіченьКерівник установи, голова профспілкового комітету, члени комісій
- про дотримання вимог Статуту Профспілки працівників освіти і науки України членами профспілки установи (конкретизувати які питання);ВересеньГолова профспілкового комітету, члени комісій
- про стан дотримання працівниками закладу Правил внутрішнього трудового розпорядку;квітеньКерівник установи, голова профспілкового комітету, члени комісій
- звіт про роботу профспілкового комітету установи за 2012__ рік та реалізацію критичних зауважень і пропозицій, висловлених членами профспілки;Протягом рокуГолова профспілкового комітету, члени комісій
- про здійснення громадського контролю за виконанням роботодавцем законодавства про працю та забезпечення в установі безпечних та нешкідливих умов праці, виробничої санітарії, усунення виявлених недоліків;Керівник установи, голова профспілкового комітету, члени комісій
- звіт адміністрації з питань виконання заходів з охорони праці та безпеки життєдіяльності;Керівник установи, голова профспілкового комітету, члени комісій
- про стан дотримання трудового законодавства та контроль профспілкового комітету з цього питанняКерівник установи, голова профспілкового комітету, члени комісій
Засідання профспілкового комітету з порядком денним:
- про готовність школи до нового навчального року;СерпеньКерівник установи, голова профспілкового комітету, члени комісій
- погодження педагогічного навантаження на 2012_ 2013__ навчальний рік. Тарифікація; педагогічних кадрів.СерпеньКерівник установи, голова профспілкового комітету, члени комісій
- погодження розкладу занять на перший семестр 2012 – 2013 навчального рокуВересень Керівник установи, голова профспілкового комітету, члени комісій
- про участь у засіданнях атестаційної комісії та з питань атестації робочих місць;Протягом рокуГолова профспілкового комітету, члени комісій
- про затвердження плану роботи профспілкового комітету;ЖовтеньГолова профспілкового комітету, члени комісій
- про проведення звіту профспілкового комітету. Звіт уповноваженого з охорони праці;ЖовтеньГолова профспілкового комітету, члени комісій
- про розподіл обов’язків між членами профспілкового комітету;По потребіГолова профспілкового комітету, члени комісій
- про проведення обміну профспілкових документів;ЖовтеньГолова профспілкового комітету, члени комісій
- про стан ведення трудових книжок;ЛистопадГолова профспілкового комітету, члени комісій
- про хід виконання колективного договору між профспілковим комітетом і адміністрацією;ЛистопадКерівник установи, голова профспілкового комітету, члени комісій
- погодження положення і представлень про виплату щорічної грошової винагороди за сумлінну працю і зразкове виконання службових обов’язків педагогічним працівникам школи;ГруденьГолова профспілкового комітету, члени комісій
- про проведення Новорічних та Різдвяних свят для працівників школи і їх дітей;ГруденьКерівник установи, голова профспілкового комітету, члени комісій
- затвердження бюджету профспілкової організації на 2013__ рік;СіченьКерівник установи, голова профспілкового комітету, члени комісій
- про погодження розкладу занять на ІІ семестр 2012 – 2013 навчальний рік.СіченьГолова профспілкового комітету, члени комісій
- аналіз захворюваності працюючих та заходи до її попередження;СіченьГолова профспілкового комітету, члени комісій
- погодження графіка відпусток працюючих;СіченьГолова профспілкового комітету, члени комісій
- затвердження номенклатури справ профкому;ГруденьГолова профспілкового комітету, члени комісій
- про святкування дня 8 Березня;БерезеньКерівник установи, голова профспілкового комітету, члени комісій
- про плани роботи постійних комісій профспілкового комітету (звіти голів комісій);КвітеньГолова профспілкового комітету, члени комісій
- про сприяння організації оздоровчої кампанії для застрахованих осіб та їх дітей;ТравеньКерівник установи, голова профспілкового комітету, члени комісій
- про проведення медичних оглядів. Диспансерний облік. Облік працівників, які потребують санаторно-курортного лікування;ЧервеньКерівник установи, голова профспілкового комітету, члени комісій
- про контроль за наданням допомог і путівок на санаторно-курортне лікування застрахованим особам комісією з соціального страхування;ЧервеньГолова профспілкового комітету, члени комісій
- про здійснення контролю за підготовкою та поданням роботодавцем документів, необхідних для призначення пенсій працівникам;ЧервеньГолова профспілкового комітету, члени комісій
- про розгляд скарг і пропозицій від членів профспілки;СерпеньГолова профспілкового комітету, члени комісій
- забезпечення працюючих спецодягом, миючими засобами;ПостійноГолова профспілкового комітету, члени комісій
- про виділення профспілкових виплат членам профспілки (згідно з поданими заявами);Протягом рокуГолова профспілкового комітету, члени комісій
- про виконання постанов профспілкових зборів профспілкового комітету та профорганів всіх рівнівПротягом рокуГолова профспілкового комітету, члени комісій
- про розгляд подання роботодавця про надання згоди: на роботу в позаурочний час та святкові дні; на скорочення, на роботу з неповним навантаженням, на звільнення; Протягом рокуГолова профспілкового комітету, члени комісій
- затвердження актів на списання коштів, використаних на виконання статутних вимог.По потребіГолова профспілкового комітету
Робота комісій:
- соціального захисту; охорони праці і техніки безпеки;Постійно (згідно з планами роботи)Голова профспілкового комітету, члени комісій
- культмасової і спортивно-масової роботи;Постійно (згідно з планами роботи)Голова профспілкового комітету, члени комісій

Загальні заходи:
- святкування Дня працівника освіти;ЖовтеньАдміністрація, голова профспілкового комітету, члени комісій
- новорічні свята для дітей членів профспілки;ГруденьАдміністрація, голова профспілкового комітету, члени комісій
- святкування 8 БерезняБерезеньАдміністрація, голова профспілкового комітету, члени комісій
- вшанування ветеранів, ювілярів, молодих спеціалістів;ПостійноГолова профспілкового комітету, члени комісій
- організація культурних заходів;ПостійноАдміністрація, голова профспілкового комітету, члени комісій
- організація спортивних змагань; -участь в районних спортивних змаганнях.Протягом рокуГолова профспілкового комітету, члени комісій
- участь у районному огляді -конкурсі "Моя неосяжнаУкраїна ”Січень - березеньАдміністрація, голова профспілкового комітету, члени комісій
Мої файли | Переглядів: 626 | Завантажень: 0 | Додав: obadmin | Дата: 23.10.2012

Примірна інструкція про облік членів профспілки
Постійна комісія Ради ФПУ
з питань організаційної роботи,
протокол від 15.11.2006 № 1 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ
про облік членів профспілки І. Загальні положення 1.1. Облік членів профспілки ведеться по облікових картках членів профспілки у первинних організаціях профспілки. Якщо особа є членом двох профспілок, у яких статутами дозволяється подвійне членство, то облікові картки зберігаються у відповідних організаціях профспілок. 1.2. Облікова картка члена профспілки повинна мати однаковий номер з квитком члена профспілки та заповнюється у відповідності з наявними у ній графами і є основним документом з обліку персонального складу членів профспілкової організації. 1.3. Профком, представник профспілки у первинній профспілковій організації може своїм рішенням передати питання ведення обліку членів профспілки цеховим профспілковим організаціям. 1.4. Відповідальність за правильність ведення обліку членів профспілки покладається на голів профкомів, профорганізаторів, представників профспілки у первинних профспілкових організаціях, а там, де цю роботу здійснюють цехові організації, - на голів цехових комітетів (далі - цехкомів). 1.5. Профком (цехком), профорганізатор, представник профспілки у первинній організації може своїм рішенням визначити особу, якій доручається ведення обліку членів профспілки, зокрема: - взяття на облік та зняття з обліку членів профспілки; - виписування квитка та облікової картки члена профспілки; - ведення журналу видачі квитків членів профспілки; - ведення журналу взяття на облік членів профспілки; - ведення журналу знятих з обліку членів профспілки. 1.6. При зміні голови комітету, профорганізатора, представника профспілки у первинній організації , скарбника (бухгалтера) або особи, що вела облік члена профспілки, проводиться звірка документів з обліку членів профспілки та складається акт прийому – передачі наступних документів: - облікових карток членів профспілки;

Кiлькiсть переглядiв: 694

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.